Audio apagado
Audio: encendido
Audio: apagado
Traducción a Nahuatl
Español

Tech tikimaka kenomi se motellhuis

Tinochtl hueliz tlaske kani kichihua kani tlanahualpalehuile  se kiteltitiz sepa tlaske kani se motellhuis.

Ikualk se kineki amo hueli itla kinochial tlen ye kineki kichihuas hueliz motellhuis tlen altepenki san makixmati tlan

kinapohua maski amo miek xihuitl kipia.

Semotekkhuiz hueliz se kiteititiz i isa se xihuitl ikuak pehua huali tlen altepelehuilme.

Kani itla mochihua ya tehuitl huci o motlanki tlanahualpalehuilme, maskiamo zan kemanio o panok o tlani o wochike.

Se kitetitiz o se motellhuiz kani mo chihua tlahualpalehuilme amo itla ma kitokti altepenenke hueliz kichihuoske

ikuak no tonali se mltellhuiz ikech seu tekihua. 

 

Kenome se kiteititis se motellhuio?

Kania kichihua tlanahualapehuilme hueliz kichihuas kenome motellhuiz o tlane kihuikas.

 • Ø Motellhuiz se altepenke oyaki ika ilsal tekihua kani mo chihua tlanahualpalehuilme oltetlali ika Coahuila makititlanli ikuilitok ika ni kalitik tekihua.
 • Ø Ui shehuila chin moneki se motellhuia ma kiselika maski amo ikuilitok o noki ika tepotl tlapahule hueliz san se kitos zan tlizitl se kixmatiz.
 • Ø Ikuak se kichihua maskiamo mielk xihuitl kipia o tlen oltepenke tlen amo hueli tlaikuilohua hueliz motellhuiz ke tlapotoke.
 • Ø Ikuak mero no tanali, tlen altepenenke tlen kichihua motelluia amo hueli kita kikuiloske tlen motellhuia kichihuaske ipa chi tonoli achto ikuak tik teititiz. 

 

Tlen moneki nik se motellhuiz

 • Ø Motoka ihua mo apellohua tik tlaliz mo mapil ika amatl tlen motellhuia.
 • Ø Kani mocha kani mitzaziti tlen de tlani timotellhuia
 • Ø Tik temakas tlapoual kani mitz notzake (tia tikpia)
 • Ø Tik pohuas tlane no timochi y tikios tlane ti mochihua amo kichihua tlen tlanahuapalehuilme, kikuilotoske nochi tlen ti mochihua kemanio kani ihua akimen tekihuake amo kineltoka tlen tlahualpalehuilme tlen mitz huicaltl oi.  

a)     Se kizelis tlen se motellhua

b)    Kitaske tlen de timotellhuia

c)     Tlen ti motellhua tik tlani sen amatl kani makitoto kani tikihuake kita yehua kichihuazte ihua yehua kitemaske

d)    Ikua se kizeliz tlatoltlapohuali kimil huizke altepeneki motellhuia ikuak ma kito amo kihuikaltia ye ma chihua tlahuelpalehilme makifoska.

e)      Ye huelica kitos tlen kitlataneske tlen kichihua tlanahualpelehuillme tle de altetlan cohuila kitlatlani kemania kineki.  T

Tlen kani kichihua tlanahualpolehuillme altepetlali Coahuila makineki nochti ma killetetoka nochi de tehua tle hueli ti tlapohuaske tlen mochihua tlen de motellhuia.

f)      Kani kitemohua ika se kiteititiz kani amo kichihua kenome kita tlanahualpalehuilme

g)     Ye mitzihuike tlen detlani ti motellhuia. 

 

Traducción de: Odon Alva Alva. UAAAN

 
 • Nombre *:
 • Domicilio:
 • Ciudad *:
 • Estado *:
 • Teléfono:
 • Correo electrónico *:
 • Descripción de los hechos (Qué sucedió, cómo, cuándo, dónde y cuáles autoridades están involucradas)*:
 • * Campos obligatorios